سعید حافظی مدیر لرزبان فلات قاره شرکت ملی نفت ایراان

مهندس سعید حافظی بیرگانی، زاده ی شهر نفتخیر مسجدسلیمان در منطقه بختیاری در شمال خوزستان، لیسانس مهندسی نفت را از دانشگاه صنعت نفت (طی سالهای ۱۳۷۳-۱۳۶۹) و فوق لیسانس مهندسی نفت را از دانشگاه هریوت وات اسکاتلند (طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۱) اخذ نمود. سعید حافظی، در آذر ماه ۹۰ بعنوان مدیرعاملی شرکت پترو ایران منصوب شد  و توانست در تغییرات مثبتی را در این شرکت که متولی توسعه میادین نفتی است، ایجاد کند. حافظی در سال ۱۳۸۵ بعنوان کارمند نمونه و در سال ۸۷ بعنوان مدیر نمونه شرکت ملی نفت معرفی شد.حافظی هم اکنون مدر عامل شرکت نفت فلات قاره میباشد..

/ 0 نظر / 77 بازدید