بیوگرافی کامل دکتر حسین بهاروند کامل +سوابق و عکس

حسین بهاروند متولد 1350نام پدر علی مدرک دکتری خود را در رشته زیسیت شناسی تکوینی در سال 1383دریافت نتمود.اودر سال 1374در حالی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود به پژوهشگاه رویان پیوست.اودرسال 1390استاد تمام پژوهشگاه رویان شد و از سال1382 ریاست گروه زیست شناسی تکوینی رویان را بر عهده دارد.ضمنا ایشان از سال 85ریس گروه زیست شناسی دانشگاهعلم وفرهنگ را نیز عهده دار است..وی در سال 1382 اولین جنین انسانی و موش را در ایران تولید نمود.درسال 87به همراه همکارانش موفق به تولید سلولهای بنیادی پرتوانت القایی انسانی و  موش گردید..تاکنون 188مقاله بین المللی 98مقاله داوری شده داخلی به همراه 6فصل در کتب بین اللمللی به چاپ رسیده است.7کتاب تالیفی به فارسی و 8کتاب ترجمه شده از اثار وی است.3کتاب به زبان انگلیسی چاپ شده توسط انتشارات springerامریکا ازنیز تالیفات وی است.دکتر بهاروند جز هییت تحریریه هشت مجله بین الملی بوده 20جایزه بین المللی وملی دریافت نموده و در چندین سخنرانی به عنوان  سخنران مدعو حضور داشته.دردهمین دوازدهمین و هفدهمین جشنواره رازی {1383/1385/1391}جایزه تحقیقات در علم پزشکی وبیست و ششمین جشنواره خوارزمی سال {1391}جایزه تحقیقات درحوزه علوم پایه را نیز دریافت کرد.درسال1389دربیست و هفتمین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران کتاب سلولهای بنیادین به تالیف وی به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد.وی در سال 1389 موفق یه دریافت جایزه محقق جهان اسلامدرحوزه فناوری و علوم ازisesco{سازمان علمی اموزشی فرهنگی علمی }گردید.درسال1392نیز رتبه اول درگروه بالینی غیر جراحی وجایزه دکترهادوی را از جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی دریافت نمود..                                                                                                                                                                                                                                    با تشکر از ایشان و ارزوی موفقیت روز افزون.  فرستاده شده توسط دکتر حسین بهاروند به در خواست مدیر وبلاگ فرهیختگان لر  ایمان مظفری.                                                                                                             

/ 1 نظر / 526 بازدید
حسین صادقی

سلام شما در صدای نهاوند لینک شدید