ریس کل لرستانی دادگستری فارس: رای پرونده چاقوکشی جهرم به دیوان

وی هرگونه ارتباط نزدیکان استاندار سابق فارس در پرونده تخلف های سازمان همیاری هارا تکذیب کرد و گفت: هیچ گونه بحثی در این راستا مطرح نبوده و نیست.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در دست بررسی است، گفت: این پرونده نیز دارای متهمین زیادی بود که برای برخی از این افرد رای صادر شده و برخی نیز برائت گرفته اند اما این پرونده در چند بخش است.

القاصی مهر ادامه داد: در این پرونده برخی از احکام وارد اجرای احکام شده است.

وی با بیان اینکه بررسی بخشی از موارد پرونده همیاری های استان فارس در مرکز انجام می شود، گفت: قانون وضعیت رسیدگی به پرونده افراد را مشخص کرده و در این راستا دستگاه قضایی در فارس صلاحیت برای رسیدگی به وضعیت برخی از متهمین را نداشت و به همین دلیل این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: آنچه از این دو پرونده در صلاحیت استان بوده به طور کامل عمل شد و هیچگونه بحثی در این راستا وجود ندارد.

القاصی مهر در خصوص وضعیت اختلاف دانشگاه شیراز و علوم پزشکی نیز گفت: بخشی از اراضی دانشگاه شیراز مورد بحث اختلاف میان این دو دانشگاه است که با بررسی های انجام شده این اراضی امروز در اختیار دانشگاه شیراز قرار دارد و البته در گذشته دانشگاه علوم پزشکی با دانشگاه شیراز ادغام بوده است.

وی یادآور شد: با توجه به مصوبه هیئت وزیران این پرونده باید به هیئت حل اختلاف استانداری ارسال می شد که این کار را انجام داده ایم.

مهر
 
 
 
/ 0 نظر / 33 بازدید