مدال نقره دوچرخه‌سواری بر گردن آروین معظمی گودرزی رکاب زن لرستانی

آروین گودرزی در دوچرخه سواری استقامت جاده ایران توانست در میان 41 تیم حاضر به مقام دوم و مدال نقره بازی‌های آسیایی دست یابد تا هشتمین مدال نقره کاروان ایران به نام دوچرخه سواری ثبت شود.

مهدی سهرابی در این رده از رسیدن به مدال باز ماند.دوچرخه‌ سواری+ اینچئون

/ 1 نظر / 13 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]